Loading...
Home| Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

VED Å GÅ TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET OG TJENESTERNE PÅ NOEN MÅTE ELLER VED GODTJE Å GI INNLEGG TIL OSS , GODTAR DU BETINGELSENE FOR BRUK NEDENFOR SAMT PERSONVERNSRETNINGENE, SOM DE KAN OPPDATERES OG ENDRES. I TILLEGG, NÅR DU BRUKER BESTEMTE DELER AV NETTSTEDET SOM SHOPPING, FORA, SE VIDEOER ELLER BLOGGER, GODTAR DU Å FØLGE EVENTUELLE GJELDENDE PLAGTET RETNINGSLINJER FOR DISSE TJENESTER. HVIS DU METTER VILKÅR ELLER BETINGELSER I VILKÅRENE FOR BRUK ELLER PERSONVERN, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET, OG DU BØR IKKE GODTERE Å GI INNLEGG TIL OSS . VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE, DA DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM ANSVARSBEGRENSNINGER OG LØSNING AV TVIST GJENNOM voldgift i stedet for i domstolene.

 

Vi kan endre disse vilkårene for bruk når som helst uten varsel, med virkning fra publisering av oppdaterte vilkår på nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet innebærer at du godtar de oppdaterte vilkårene for bruk. Vi har rett, men er ikke forpliktet, til å håndheve bruksvilkårene strengt gjennom selvhjelp, fellesskapsmoderasjon, aktiv etterforskning, rettssaker og rettsforfølgelse.

 

 

EIERSKAP AV NETTSIDEINNHOLD

Nettstedet er beskyttet i den grad det er tillatt i henhold til lov om opphavsrett og immaterielle rettigheter og internasjonale traktater. Alt innhold som vises på eller gjennom nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, videoer, bilder, blogger, fora, produktbeskrivelser, idrettsutøverdata, dataark, vanlige spørsmål, eies eksklusivt av oss og/eller dets tilknyttede selskaper og/eller leverandører og/eller lisensgivere og er beskyttet av opphavsrett eller andre lover, inkludert som et samlet verk og/eller samling, i henhold til lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner. Enhver reproduksjon, modifikasjon, visning eller opprettelse av avledede verk fra eller redistribusjon av nettstedet, innhold på nettstedet eller det kollektive verket, og/eller kopiering er forbudt, inkludert men ikke begrenset til reproduksjon til andre servere eller steder for videre reproduksjon eller videredistribusjon, med mindre du har uttrykkelig skriftlig tillatelse fra nettstedet vårt på forhånd . Du kan ikke dekompilere eller demontere, reversere eller på annen måte forsøke å oppdage noen kildekode på nettstedet.

 

Du kan ikke bruke nettstedet til kommersielle formål, inkludert promotering eller reklame for varer, tjenester eller muligheter, og du kan ikke bruke nettstedet til å oppfordre andre besøkende eller brukere til å besøke eller bli medlemmer av, abonnere på eller registrere deg med enhver kommersiell onlinetjeneste eller annen organisasjon, og/eller samle inn eller lagre personopplysninger eller forsøke å samle inn eller lagre personopplysninger om andre brukere av nettstedet.

 

INNLEGG AV BRUKERINNHOLD

Du erkjenner at du er ansvarlig for all informasjon, profiler, meldinger, tekst, filer, bilder, bilder, video, musikk, lyder eller annet innhold eller materiale ( " brukerinnhold " ) som du sender inn, laster opp, legger ut eller på annen måte gir eller gjøre tilgjengelig for oss eller dets leverandører, på eller gjennom nettstedet eller på annen måte ( " innleveringer " ) . Slike bidrag kan brukes på nettstedet og/eller på andre produkter og/eller markedsføringsmateriell, inkludert e-post, sosiale medier og butikkskilt. Du kan bare sende inn hvis du er 18 år eller eldre. Hvis bidraget ditt er valgt av oss til å brukes, kan det vises slik at andre brukere kan se, sammen med navnet ditt og tilhørende Instagram, Twitter, Facebook eller Vine (hvis aktuelt) profilinformasjon (som håndtaket og profilbildet ditt). Nettstedet vårt er ikke forpliktet til å vise, vise eller bruke noen innsending, men kan gjøre det etter eget skjønn.

 

Enhver innsending vil bli behandlet som ikke-konfidensiell. Enhver innsending vil også bli behandlet som ikke-eiendomsbeskyttet, med unntak av det som er spesifikt angitt her. Ved å sende inn en innlevering gir du herved, og du representerer og garanterer at du har rett til å gi, , dets tilknyttede enheter, leverandører og lisenshavere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, verdensomspennende, evigvarende, overførbar, ugjenkallelig og fullt ut underlisensierbar rettighet og lisens til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, selge, tildele, oversette, lage avledede verk fra, distribuere, fremføre og vise ethvert bidrag, samt ditt navn, Instagram, Twitter eller Vine-håndtak, Facebook-ID, profilbilde , bilde, likhet, kommentarer, innlegg, uttalelser eller annen informasjon, på noen måte, og i alle distribusjonskanaler, arenaer, former, medier eller teknologi, enten det er nå kjent eller senere utviklet, alene eller som en del av andre verk, uten ytterligere varsel eller kompensasjon til deg. Du erkjenner også at bidraget ditt ikke kan returneres, og vi kan bruke bidraget ditt, og alle ideer, konsepter eller kunnskaper som finnes deri, til ethvert formål, inkludert, uten begrensning, utvikling, produksjon, distribusjon og markedsføring av produkter. Med forbehold om lisensene gitt i disse bruksvilkårene, beholder du eierskapet til alle opphavsrettigheter og publisitetsrettigheter du måtte ha i bidragene dine.

 

Hvis du foretar en innsending, representerer og garanterer du at du eier eller på annen måte kontrollerer noen rettigheter til innsendingen din og alle elementer derav; at du har rettighetene fra alle tredjeparter som opptrer i en slik innsending til å gi lisensen i disse bruksvilkårene for slike tredjeparters navn, bilder eller likheter og eventuelle andre tredjepartseide elementer etter behov i og som en del av din innsending; og at bidraget ditt ikke vil krenke eller krenke rettighetene til noen tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett, varemerker, rettigheter til publisitet/personvern, patent, forretningshemmeligheter eller konfidensialitet. Du representerer og garanterer videre at bidragene dine overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter og eventuelle tredjepartsavtaler som du er underlagt, inkludert Instagram, Twitter, Facebook, Vine, Pinterest og Googles vilkår for bruk.

 

Du representerer og garanterer videre at bidragene dine ikke utgjør eller inneholder programvarevirus, kommersielle oppfordringer, kjedebrev, masseutsendelser eller noen form for "spam". Du kan ikke bruke en falsk e-postadresse, utgi deg for noen person eller enhet, eller på annen måte villede oss med hensyn til opprinnelsen til en innsending. Du godtar å holde oss , våre leverandører, inkludert Olapic, Inc., og tredjeparter som Instagram, LLC, Twitter Inc., Facebook, Inc., Vine Labs, Inc., Pinterest, Inc. og Google Inc. og noen av våre eller deres respektive foreldre, tilknyttede selskaper, lisenshavere, lisensgivere og hver av våre eller deres respektive offiserer, direktører, ansatte, etterfølgere, agenter og overdragere, for alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med (a) bruken av ethvert bidrag, inkludert , uten begrensning, alle krav som oppstår på grunn av eller basert på brudd på opphavsrett eller varemerke, misbruk, krenkelse av personvernet, ærekrenkelse, rett til publisitet og/eller uskarphet, endring, redigering, morphing, forvrengning, illusjonseffekt, feil reproduksjon, fiksjonalisering eller bruk i enhver sammensatt form av ditt eller andre personers eller enheters navn, Instagram, Twitter eller Vine-håndtak, Facebook-ID, profilbilde, bilde, likhet, kommentarer, innlegg, uttalelser eller annen informasjon og/eller innsendingen; eller (b) ethvert brudd eller påstått brudd fra deg på noen av disse vilkårene for bruk eller gjeldende lover.

Når du sender inn en innsending, erkjenner og samtykker du i at innsendingen vil være ikke-proprietær (bortsett fra som spesifikt angitt her) og ikke-konfidensiell, kan gjøres tilgjengelig for allmennheten og kan brukes av oss uten begrensninger. Du fraskriver deg videre ugjenkallelig alle "moralske rettigheter" eller andre rettigheter med hensyn til tilskrivelse av forfatterskap eller integritet til materiale angående ethvert bidrag som du måtte ha i henhold til gjeldende lov eller juridisk teori.

 

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å redigere ethvert bidrag og å velge å inkludere eller ikke inkludere slikt innsending på nettstedet eller på annen måte bruke innsendingen. Nettstedet kan inneholde meninger, uttalelser og annet innhold fra tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for screening, overvåking eller verifisering av slikt innhold, inkludert slikt innholds nøyaktighet, pålitelighet eller overholdelse av opphavsrett eller andre lover. Eventuelle meninger, uttalelser eller annet materiale som gjøres tilgjengelig av tredjeparter gjennom nettstedet er de fra slike tredjeparter og ikke fra oss , inkludert deres lisensgivere og/eller leverandører, og vi støtter ikke slike meninger, uttalelser eller materialer.

 

Du erkjenner og godtar at vi ikke har noen kontroll over, og skal ikke ha noe ansvar for eventuelle skader som følge av, bruk (inkludert, uten begrensning, republisering) eller misbruk av en tredjepart av noen innsending.

 

TILBAKEMELDING OG BRUKERINNHOLD

Du forstår at all tilbakemelding og brukerinnhold som legges ut på, overføres gjennom eller kobles til fra nettstedet, er det eneansvaret til personen som slik tilbakemelding og brukerinnhold stammer fra. Du forstår at vi ikke kontrollerer, og ikke er ansvarlige for tilbakemeldinger og brukerinnhold som gjøres tilgjengelig via nettstedet, og at du ved å bruke nettstedet kan bli utsatt for tilbakemeldinger og brukerinnhold som er støtende, usømmelig, unøyaktig, villedende eller på annen måte. kritikkverdig. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for slik tilbakemelding og brukerinnhold.

 

Du godtar at du må vurdere, og bære all risiko forbundet med bruken av tilbakemeldinger og brukerinnhold. Du godtar videre at du ikke vil stole på nevnte tilbakemeldinger og brukerinnhold, og at vi under ingen omstendigheter vil være ansvarlige på noen måte for tilbakemeldinger og brukerinnhold eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som følge av bruken av enhver tilbakemelding og brukerinnhold som er lagt ut, sendt på e-post eller på annen måte gjort tilgjengelig. Du erkjenner at vi ikke forhåndskontrollerer eller godkjenner tilbakemeldinger og brukerinnhold, men at vi skal ha rett (men ikke plikt) etter eget skjønn til å nekte, slette eller flytte tilbakemeldinger og brukerinnhold uansett grunn.

 

Dine interaksjoner med organisasjoner, arrangementer og/eller enkeltpersoner funnet på eller gjennom nettstedet er utelukkende mellom deg og slike organisasjoner og/eller enkeltpersoner. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for slike organisasjoner, arrangementer eller enkeltpersoner.

 

BRUKERADFØRING

Du samtykker i å ikke overføre til oss informasjon eller legge ut, e-post eller på annen måte sende inn brukerinnhold som: (i) er ulovlig, skadelig, truende, fornærmende, trakasserende, ærekrenkende, invaderende for andres personvern, eller er skadelig til mindreårige på noen måte; (ii) er pornografisk eller skildrer et menneske som er engasjert i faktisk seksuell atferd; (iii) trakasserer, fornedrer, skremmer eller er hatefull mot et individ eller en gruppe individer på grunnlag av religion, kjønn, seksuell legning, rase, etnisitet, alder eller funksjonshemming; (iv) utgir seg for å være en person eller enhet, inkludert, men ikke begrenset til, en ansatt , eller feilaktig oppgir eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet; (v) som inkluderer personlig eller identifiserende informasjon om en annen person uten denne personens uttrykkelige samtykke; (vi) er falsk, villedende, villedende eller bedragersk; (vii) krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til noen part, eller bidrag som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller kontraktsmessige eller tillitsmessige forhold; (viii) som utgjør eller inneholder "tilknyttet markedsføring", "lenkehenvisningskode", "søppelpost", "søppelpost", "kjedebrev", "pyramidespill" eller uønsket kommersiell reklame; (ix) utgjør eller inneholder noen form for reklame eller oppfordring hvis den er lagt ut i områder av nettstedet som ikke er utpekt for slike formål eller sendt til brukere som ikke har angitt skriftlig at det er ok å kontakte dem om andre tjenester, produkter eller kommersielle interesser; (x) annonserer ulovlige tjenester; (xi) inneholder programvarevirus eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr; (xii) forstyrrer den normale flyten av dialog med en overdreven mengde innsendinger (oversvømmelsesangrep) til nettstedet, eller som på annen måte påvirker andre brukeres evne til å bruke nettstedet negativt; (xiii) som bruker villedende e-postadresser, forfalskede overskrifter eller på annen måte manipulerte identifikatorer for å skjule opprinnelsen til innsendinger som overføres via nettstedet.

 

I tillegg godtar du å ikke: (i) kontakte noen som har bedt om å ikke bli kontaktet, eller ta uoppfordret kontakt med noen for kommersielle formål; (ii) "forfølge" eller på annen måte trakassere noen gjennom nettstedet; (iii) samle inn personopplysninger om andre brukere for kommersielle eller ulovlige formål; (iv) bruke automatiserte midler, inkludert edderkopper, roboter, crawlere, datautvinningsverktøy eller lignende for å laste ned data fra nettstedet; (v) legge ut irrelevant brukerinnhold, gjentatte ganger legge ut det samme eller lignende brukerinnholdet eller på annen måte pålegge en urimelig belastning på infrastrukturen vår; (vi) legge ut villedende hendelser; eller (vii) forsøke å få uautorisert tilgang til våre datasystemer eller delta i aktivitet som forstyrrer, reduserer kvaliteten på, forstyrrer ytelsen til eller svekker funksjonaliteten til nettstedet.

 

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR TOLLPRODUKTER

Hvis du er designer, kan du sende inn bokstaver, tall, mellomrom, symboler, design, fotografier, tegninger og annet materiale som skal gjelde for produktet (det foregående skal inkluderes i definisjonen av " innleveringer " ). Alle innsendinger er underlagt hele disse bruksvilkårene, inkludert delene for innsending av brukerinnhold og brukeratferd ovenfor. Som en påminnelse kan du ikke bruke, velge, laste opp, sende inn eller på annen måte offentliggjøre noe som inneholder noe av følgende:

 

• Innhold som kan krenke varemerket eller opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter til noen andre (f.eks. merkenavn eller logoer, produktnavn, arrangementer, profesjonelle idrettslag, til og med fargekombinasjoner, eller fotografier eller kunstverk som tilhører noen andre)

• Navn eller kallenavn eller symbol eller bilde knyttet til en annen person (levende eller død) med mindre du har denne personens samtykke

• Innhold som kan være eller kan inneholde bilder som er fornærmende, fornærmende, oppfordrer til vold, truende, skremmende, obskønt, provoserende, seksuelt eksplisitt, profan, støtende, trakasserende, nedsettende, nedverdigende, ærekrenkende, skadelig, diskriminerende eller ulovlig eller invaderende for andres personvern

 

Vi forbeholder oss retten til å avvise alle bidrag som inneholder noe av det ovennevnte eller som på annen måte er uakseptable for oss . Hvis innsendingen din ikke godtas, vil du motta et varsel og bestillingen din kan bli blokkert fra å bli sendt inn eller kansellert. Hvis du mener at innsendingen ble avvist ved en feiltakelse, kan du kontakte vår kundeserviceavdeling for videre gjennomgang.

 

Alle tollprodukter med dine personlige innleveringer er laget kun for deg og kan ikke returneres.

 

OPPRETTELSE AV EN KONTO

Innleveringer og bruk av nettstedet gjøres kun tilgjengelig for personer over 13 år og for personer som kan inngå juridisk bindende avtaler i henhold til gjeldende lov. Selv om brukere i alle aldre er velkomne til å bla gjennom nettstedet, er det ikke meningen at nettstedet skal brukes av barn under 13 år, og barn under 13 år skal ikke sende inn personlig identifiserende informasjon via nettstedet. I tillegg kan du bare opprette en konto hvis du er 18 år eller eldre. For å kjøpe produkter/tjenester fra nettstedet og for å få tilgang til/bruke enkelte funksjoner på nettstedet, kan du bli bedt om å opprette og bruke en konto. I tillegg til ditt navn og kontaktinformasjon, kan du bli bedt om å oppgi et gyldig kredittkortnummer, faktureringsadresse og relatert faktureringsinformasjon i forbindelse med kontoen din. Når du registrerer deg for en konto, må du (i) gi nøyaktig og sannferdig informasjon, og (ii) oppdatere slik informasjon fra tid til annen etter behov for å holde registreringsinformasjonen din oppdatert og nøyaktig. Ved å opprette en konto, representerer og garanterer du at du har rett og er autorisert til å gi informasjonen du oppgir når du registrerer deg for kontoen. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til din kontoinformasjon og passord og for å begrense tilgangen til slik informasjon og til datamaskinen din. Alle aktiviteter som skjer under din konto eller passord er ditt ansvar.

 

TILGJENGELIGHET FOR PRODUKTER, TJENESTER, FUNKSJONER OG INNHOLD

Alle produkter, tjenester, funksjoner og innhold som er tilgjengelig på eller gjennom nettstedet, inkludert men ikke begrenset til priser og tilgjengelighet av slike produkter og tjenester, kan endres og avsluttes når som helst, etter eget skjønn, uten varsel. Mottak av en e-postordrebekreftelse utgjør ikke aksept av en bestilling eller en bekreftelse eller et tilbud om salg. Alle bestillinger er underlagt vår vurdering og godkjenning. Hvis vi velger å akseptere en bestilling, vil slik aksept anses ved forsendelse. Vi forbeholder oss retten til, uten forvarsel, å begrense bestillingsmengden for en vare og/eller nekte service til enhver kunde av en hvilken som helst grunn som ikke er forbudt ved lov.

 

EKSTERNE SIDER

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjepartsleverandører og andre tredjeparter ( " eksterne nettsteder " ). Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige for utilgjengelighet av, eller innholdet på eller gjennom, et eksternt nettsted. Du bør kontakte nettstedadministratoren eller webansvarlig for disse eksterne sidene hvis du har noen bekymringer angående slike koblinger eller innholdet på slike eksterne nettsteder.

 

OPPHAVSRETT

Dette nettstedet er beskyttet under lov om opphavsrett og alle rettigheter forbeholdt, bortsett fra det som er uttrykkelig angitt her. Individuelle dokumenter kan inneholde andre merknader om opphavsrett og/eller ytterligere merknader om eiendom.